Όλα τα προγράμματα της ομαδικής γυμναστικής επιμελείται η γερμανική σχολή Aerobic & Fitness AFStudies. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης instructors:

Τα ομαδικά προγράμματα στο Ethnic Fitness Club γίνονται αποκλειστικά από τους δασκάλους της σχολής.

programma2 (6)
athletic-cardio
EthnicHallprogram