Όλα τα προγράμματα της ομαδικής γυμναστικής επιμελείται η γερμανική σχολή Aerobic & Fitness AFStudies. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης instructors:

Τα ομαδικά προγράμματα στο Ethnic Fitness Club γίνονται αποκλειστικά από τους δασκάλους της σχολής.

programmanew (6)
program explanation
PROGRAMMA_SEPT_17_TRX (1)
PROGRAMMA_SEPT_17_PILATES (1)
PROGRAMMA_SEPT_17_CYCLING (1)