Όλα τα προγράμματα της ομαδικής γυμναστικής επιμελείται η γερμανική σχολή Aerobic & Fitness AFStudies. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης instructors:

Τα ομαδικά προγράμματα στο Ethnic Fitness Club γίνονται αποκλειστικά από τους δασκάλους της σχολής.

ethnic programe 2018
program explanation
cross & trx ethnic
pilates ethnic
PROGRAMMA_SEPT_17_CYCLING